Vợ phải làm gì khi bị chồng đánh?

Nhiều người phụ nữ đã cưới phải người chồng cục tính, vũ phu, những lúc nóng giận người chồng đã ra tay đánh vợ. Vậy vợ phải làm gì khi bị chồng đánh?

Hành vi chồng đánh vợ là hành vi bạo lực gia đình

Xét hành vi đánh vợ của người chồng, đánh rất nhiều lần là hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật, căn cứ theo điểm a, b khoản 1 điều 3 Luật phòng chống bạo lực gia đình 2022 quy định: 

“a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;

  1. b) Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm.”

Vậy căn cứ vào quy định trên, hành vi của người chồng đã vi phạm điểm a điểm b khoản 1 điều 3 Luật phòng chống bạo lực gia đình 2022: Người chồng có hành vi đánh đập, lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người vợ.

Quyền của người vợ

Trường hợp này người vợ(nạn nhân) có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền can thiệp giải quyết theo điều 9, Luật phòng chống bạo lực gia đình 2022 như:

Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình; Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của Luật này; Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật; Được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của Luật này;… 

Như vậy người vợ khi bị chồng đánh có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền can thiệp để giải quyết và có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Bài viết hữu ích: Dịch vụ tư vấn ly hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.