Xét nghiệm ADN là yếu tố quyết định khi nhận cha con?

Xét nghiệm ADN huyết thống là phương pháp tiên tiến, và cũng là phương pháp xét nghiệm đạt độ chính xác cao. Vậy có phải việc xét nghiệm ADN là yếu tố quyết định khi nhận cha con không?

Nhận cha con có bắt buộc phải xét nghiệm ADN không?

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 04/2020/TT-BTP, chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, con gồm một trong các giấy tờ, tài liệu sau:

Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

Trường hợp không có chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con thì các bên nhận cha, con lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, con và có ít nhất hai người làm chứng về mối quan hệ cha, con này.

Như vậy không bắt buộc phải có giấy xác nhận ADN mới có thể xác định cha con mà còn có những chứng cứ khác như thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ này.

Do đó xét nghiệm ADN không phải là một yếu tố quyết định khi nhận cha con mà bên cạnh đó nếu đưa ra được các chứng cứ chứng minh có liên quan khác theo Luật định để nhận cha con.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.