Xử lý Đảng viên ngoại tình như thế nào?

Đảng viên là lực lượng ưu tú được tuyển chọn. Ngoại tình là vấn đề đạo đức xã hội bị mọi người lên án trong đời sống hôn nhân gia đình. Vậy Đảng viên ngoại tình sẽ xử lý như thế nào?

Xử phạt hành chính

Căn cứ theo Nghị định 82/2020/NĐ-CP, người nào vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng thì sẽ bị xử phạt hành chính. Mức phạt từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng.

Xử lý hình sự

Căn cứ vào BLHS 2015, hành vi ngoại tình. Vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại điều 182 Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng. Sẽ xử lý hình sự nếu thuộc các trường hợp sau:

  • Hành vi ngoại tình của Đảng viên đã bị xử phạt hành chính rồi mà vẫn vi phạm;
  • Việc ngoại tình dẫn đến ly hôn;
  • Làm cho vợ, chồng một trong hai bên tự sát;
  • Đã có quyết định của Tòa án hủy việc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.
Có thể bị khai trừ khỏi Đảng

Ngoài ra hành vi ngoại tình đối với một người Đảng viên, cần xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định của Đảng. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 51, Quy định 69-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm. Theo đó “Hành vi vi phạm chế độ nhân hôn một vợ, một chồng” thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Như vậy khi Đảng viên vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng sẽ bị xử phạt hành chính, khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự. Ngoài ra với tư cách là một đảng viên sẽ bị kỷ luật theo quy định của Đảng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.