Xử lý thế nào khi cha mẹ bán đất không cho con biết?

Trên thực tế có khá nhiều trường hợp mà khi cha mẹ bán đất lại không cho con cái biết và khi con cái biết thì lại xảy ra các tranh chấp không đáng có.  Vậy, Xử lý thế nào khi cha mẹ bán đất không cho con biết?

Hậu quả pháp lý khi bán đất không cho con biết

Trường hợp cha mẹ tự ý chuyển nhượng đất của hộ gia đình mà không cho con biết thì việc chuyển nhượng đó sẽ bị Tòa án tuyên vô hiệu nếu có yêu cầu tuyên bố giao dịch đó vô hiệu theo quy định.

Khi Tòa án tuyên việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu thì các bên chuyển nhượng phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận và bồi thường nếu bên có lỗi gây thiệt hại cho bên còn lại (theo Điều 131 BLDS 2015).

Riêng trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cha mẹ hoặc riêng của cha hoặc của mẹ thì cha mẹ hoàn toàn có quyền tự quyết định mà không cần đến sự đồng ý của con.

Cách xử lý khi cha mẹ bán đất nhưng không cho con biết

Nếu cha mẹ chuyển nhượng đất của hộ gia đình nhưng không cho con biết hoặc cho biết nhưng con không đồng ý thì xử lý như sau:

– Thương lượng: Là phương thức giải quyết tranh chấp trong đó các thành viên trong gia đình tự giải quyết tranh chấp.

– Hòa giải: Là phương thức giải quyết tranh chấp mà có sự xuất hiện bên thứ ba (bên thứ ba không phải Tòa án).

– Khởi kiện yêu cầu tuyên việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu: Việc khởi kiện tranh chấp giữa các thành viên trong hộ gia đình là điều mà không gia đình nào mong muốn nhưng đó lại là phương thức giải quyết có hiệu quả nhất.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.