Tư vấn, hỗ trợ hôn nhân có yếu tố nước ngoài được thực hiện ở đâu

Hiện nay, vấn đề hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài đang được nhiều người quan tâm. Vậy, họ có thể tìm đến những tổ chức nào để được tư vấn, hỗ trợ về vấn đề này.

Tổ chức nào được phép hoạt động tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài?

Để được tư vấn, hỗ trợ vấn đề này người dân có thể tìm đến các trung tâm cung cấp dịch vụ được quy định tại Điều 51 Nghị định 126/2014/NĐ-CP:

Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Trung tâm tư vấn, là đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoặc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Hội Liên hiệp phụ nữ).

Các tổ chức trên phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Điều 52 Nghị định 126/2014/NĐ-CP:

  • Hoạt động của Trung tâm phải bảo đảm nguyên tắc phi lợi nhuận, góp phần làm lành mạnh hóa quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, phù hợp với nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam, thuần phong mỹ tục của dân tộc.
  • Các bên kết hôn có quyền được tư vấn, hỗ trợ về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Việc tư vấn, hỗ trợ không phụ thuộc vào quốc tịch, nơi cư trú của người có yêu cầu.
  • Nghiêm cấm lợi dụng việc tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nhằm mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc vì mục đích trục lợi khác.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.