Hồ sơ và thời hạn làm thủ tục nhận nuôi con

Nhu cầu nhận con nuôi ngày càng phổ biến ở Việt Nam vậy để nuôi con một cách hợp pháp người nuôi con cần phải hoàn thành các thủ tục theo thời hạn pháp luật quy định để đáp ứng nhu cầu cá nhân cũng như quyền lợi của gia đình. 

Hồ sơ nhân con nuôi:

Theo Điều 17 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định hồ sơ của người nhận con nuôi gồm có:

  • Đơn xin nhận con nuôi;
  • Bản sao Hộ chiếu, CMND hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
  • Phiếu lý lịch tư pháp;
  • Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
  • Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế do UBND xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật này.
Thời hạn giải quyết việc nhận nuôi con nuôi là bao nhiêu ngày?

Theo khoản 2 Điều 19 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi: 

  • Người nhận con nuôi phải nộp hồ sơ của mình và hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi tại UBND xã nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú hoặc nơi người nhận con nuôi thường trú.
  • Thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi là 30 ngày, kể từ ngày UBND xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo đó, thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi là 30 ngày, kể từ ngày UBND xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, để có thể nhận nuôi con thì cần chuẩn bị các giấy tờ nêu trên và trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết việc nhận nuôi con

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.