Có bắt buộc người nhận nuôi con nuôi phải lớn hơn con nuôi từ 20 tuổi không?

1. Điều kiện nhận nuôi con nuôi

Hiện nay, căn cứ theo Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định về điều kiện đối với người nhận con nuôi. Người nhận có nhu cầu con nuôi phải đáp ứng đủ các điều kiện:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
  • Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
  • Có tư cách đạo đức tốt.
2. Các trường hợp không được nhận nuôi con nuôi

Hiện nay pháp luật quy định về những trường hợp không được nhận con nuôi tại khoản 2 Điều 14 của Luật Nuôi con nuôi 2010. Cụ thể bao gồm những đối tượng:

  • Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
  • Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
  • Đang chấp hành hình phạt tù;
  • Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Như vậy, trong trường hợp nếu muốn nhận một trẻ em Việt Nam nhỏ hơn thì người nhận con nuôi phải lớn hơn người được nhận 20 tuổi và đảm bảo các điều kiện về nhận con nuôi như trên. Tuy nhiên, nếu rơi vào trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không cần phải đáp ứng điều kiện lớn hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.