Có làm được giấy khai sinh cho con khi không chuyển khẩu về nhà chồng?

Đăng ký khai sinh là một sự kiện được ghi nhận trong hộ tịch để nhằm xác định tình trạng nhân thân của cá nhân khi mới sinh ra. Vậy có làm được giấy khai sinh cho con khi không chuyển khẩu về nhà chồng? 

Không chuyển khẩu về nhà chồng, đăng ký khai sinh cho con được không?

Theo quy định tại Điều 13 Luật hộ tịch năm 2014: “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh”.

Tại Điều 9 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định: 

  • “1. Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Luật Hộ tịch khi đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện).
  • 2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh xuất trình giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định này. Trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì còn phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn”.

Như vậy, căn cứ theo các quy định nêu trên thì không chuyển khẩu về nhà chồng vẫn làm được giấy khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh. Trường hợp đã đăng ký kết hôn nhưng chưa chuyển khẩu về nhà chồng thì khi làm khai sinh cho con thì phải xuất trình thêm giấy chứng nhận kết hôn.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.