Xử phạt như thế nào đối với hành vi khai gian làm giả giấy tờ để thực hiện thủ tục nhận con nuôi?

Hiện nay, nhiều người do không đáp ứng đủ các điều kiện, giấy tờ pháp lý để nhận con nuôi nhằm qua mắt cơ quan nhà nước… gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được nhận nuôi.

Theo khoản 2 Điều 13 Luật nuôi con nuôi 2010 thì hành vi sử dụng giấy tờ giả để làm thủ tục nhận con nuôi là hành vi vi phạm pháp luật bị nghiêm cấm.

Tuy nhiên trên thực tế một số đối tượng có hành vi làm giả giấy tờ nhận con nuôi để trục lợi;…. gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được nhận nuôi.

Theo điểm a và điểm d khoản 1 Điều 62 Nghị định 82/2020/NĐ-CP hành vi này được xử lý như sau:
  • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
  • Khai không đúng sự thật để đăng ký việc nuôi con nuôi;
  • Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi.

Như vậy, hành vi làm giả các giấy tờ để nhận con nuôi; bằng các hành vi như tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi; kê khai không đúng sự thật để đăng ký việc nuôi con nuôi sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.