Chồng có được ở chung nhà với vợ khi bị áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc?

Chồng ra tay đánh vợ, người vợ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ra quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc. Vậy khi chồng bị áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc với vợ thì có được ở chung nhà với vợ không?

Biện pháp cấm tiếp xúc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định về việc Chủ tịch UBND cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình quyết định áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc mỗi lần không quá 03 ngày trong trường hợp là:

Có đề nghị của người bị bạo lực gia đình đối với hành vi bạo lực gia đình gây tổn hại hoặc đe dọa gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình. Hoặc trường hợp không có đề nghị của người bị bạo lực gia đình nhưng hành vi đó đe dọa tính mạng của người bị bạo lực gia đình thì Chủ tịch UBND cấp xã chủ động ra quyết định cấm tiếp xúc trong vòng 3 ngày.

Có được ở chung nhà với người bị bạo hành khi bị áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022 như sau:

“5. Khi áp dụng quyết định cấm tiếp xúc, người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình được quyền lựa chọn chỗ ở trong thời gian cấm tiếp xúc.”

Khi đã áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc nghĩa là tách người bị bạo lực gia đình ra khỏi sự nguy hiểm của người có hành vi bạo lực gia đình. Người bị bạo lực gia đình được quyền lựa chọn chỗ ở trong thời gian cấm tiếp xúc đó, nếu như người bị bạo lực gia đình chọn nơi ở là nhà chung của 2 người thì buộc người có hành vi bạo lực gia đình ra khỏi nơi chỗ ở đó cho đến khi quyết định cấm tiếp xúc được hủy bỏ. 

Như vậy, về nguyên tắc, chồng không được ở chung nhà với vợ khi bị áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc. Tuy nhiên, theo khoản 7 Điều 25 Luật này quy định trường hợp gia đình có việc cưới, việc tang hoặc những trường hợp đặc biệt người chồng cần tiếp xúc với người vợ thì người chồng bị áp dụng biện pháp cấm tiếp xúc phải thông báo với người được phân công giám sát việc thực hiện cấm tiếp xúc và cam kết không để xảy ra hành vi bạo lực gia đình.

Ngọc Tâm

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.