Mua nhà trước đến khi kết hôn mới được cấp giấy chứng nhận có phải là tài sản riêng?

Trên thực tế, có nhiều trường hợp đã giao kết hợp đồng mua nhà nhưng sau khi kết hôn mới được cấp giấy chứng nhận. Việc xác định căn nhà này là tài sản của ai đang rất được các cặp vợ chồng quan tâm.

Tài sản của vợ chồng được pháp luật quy định như thế nào?

Khoản 1 Điều 43 Luật HN&GĐ xác định tài sản riêng của vợ chồng như sau:

“1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.”

Tài sản chung của vợ chồng được Điều 33 Luật HN&GĐ quy định:

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

Mua nhà trước nhưng được cấp giấy chứng nhận sau khi kết hôn thì có được coi là tài sản riêng không?

Hợp đồng mua nhà được lập trước thời điểm kết hôn tức là tài sản này có trước thời kỳ hôn nhân, do đó, không được coi là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, vì giấy chứng nhận được cấp trong thời kỳ hôn nhân do đó để đảm bảo quyền lợi nên lưu giữ lại hợp đồng mua nhà để làm căn cứ chứng minh nếu phát sinh tranh chấp sau này.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.