Thủ tục kháng cáo bản án ly hôn

Đương sự cần kháng cáo bản án ly hôn trong thời hạn quy định, các bước để thực hiện thủ tục kháng cáo như sau:

Bước 01: Chuẩn bị hồ sơ kháng cáo.

Hồ sơ kháng cáo bản án ly hôn bao gồm: 

  • Đơn kháng cáo: Đơn được soạn theo quy định của pháp luật;
  • Bản sao bản án ly hôn. 
Bước 02: Nộp hồ sơ đến Tòa án có thẩm quyền.

Đơn kháng cáo bản án ly hôn được nộp tại Tòa án đã ban hành bản án ly hôn. 

Bước 03: Tòa án tiếp nhận đơn; kiểm tra đơn kháng cáo; ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

Sau khi nhận được đơn kháng cáo, Tòa án sẽ ra một trong các thông báo sau:

  • Trả lại đơn kháng cáo:
  • Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.
Bước 04: Tòa án thụ ly vụ án.

Tòa án sơ thẩm sẽ gửi hồ sơ cho Tòa án cấp phúc thẩm trong thời hạn 05 ngày. Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý vụ án và ra thông báo thụ lý vụ án trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày thụ lý vụ án.

Bước 05: Tòa án xem xét hồ sơ và đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.

Thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm là 02 tháng kể từ ngày thụ lý đơn. Việc xét xử theo thủ tục phúc thẩm có thể dẫn tới những kết quả sau:

  • Bản án ly hôn sơ thẩm sẽ được giữ nguyên;
  • Sửa bản án ly hôn sơ thẩm;
  • Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho Tòa án sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm;
  • Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án;
  • Đình chỉ xét xử phúc thẩm;
  • Tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.