Vay tiền để chi trả cho nhu cầu thiết yếu, vợ có phải liên đới chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng?

Ràng buộc về mặt pháp lý giữa vợ chồng là vấn đề không còn mới lạ trong xã hội. Tuy nhiên, khi chồng vay tiền để chi trả cho nhu cầu thiết yếu thì vợ có phải dùng tài sản riêng để liên đới chịu trách nhiệm?

Nhu cầu thiết yếu là gì?

Tại khoản 20 Điều 3 Luật HN&GĐ quy định về nhu cầu thiết yếu như sau:

“Nhu cầu thiết yếu là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình.”

Chồng thiếu nợ do vay chi trả cho nhu cầu thiết yếu thì vợ phải lấy tài sản trả nợ cho chồng?

Căn cứ Điều 27 Luật HN&GĐ quy định về trách nhiệm liên đới của vợ, chồng như sau:

“2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.”

Theo Điều 37 Luật HN&GĐ quy định cụ thể như sau:

“Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

  1. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;…”

Theo đó, nếu người chồng thiếu nợ do vay vì nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ chồng phải liên đới chịu trách nhiệm đối với giao dịch do một bên thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Lúc này, tài sản chung của vợ chồng sẽ được dùng để thanh toán khoản nợ.

Đồng thời, tại Điều 30 Luật HN&GĐ:

“Trong trường hợp vợ chồng không có tài sản chung hoặc tài sản chung không đủ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì vợ, chồng có nghĩa vụ đóng góp tài sản riêng theo khả năng kinh tế của mỗi bên.”

Như vậy, nếu tài sản chung của vợ chồng không đủ để trả số nợ trên thì người vợ phải đóng góp tài sản riêng của mình để cùng liên đới với chồng.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.