Cô ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu ruột không?

“Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì”, tình máu mủ ruột thịt từ bao đời nay vẫn thấm nhuần trong tâm thức của mỗi người con đất Việt. Đến nay, khi quyền và nghĩa vụ giữa cô cậu, chú, bác, dì ruột được pháp luật quy định. Vậy, cô ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu ruột không?

Có phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cô và cháu ruột không?

Nghĩa vụ cấp dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 107 Luật HN&GĐ 2014 với nội dung:

“Nghĩa vụ cấp dưỡng

  • 1. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này.

Như vậy, giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột vẫn phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng với nhau.

Trong đó, khoản 1 Điều 114 Luật HN&GĐ 2014 có quy định rõ hơn về điều kiện như sau:

  • “1. Cô, dì, chú, cậu, bác ruột không sống chung với cháu ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy định của Luật này.

Như vậy, theo quy định trên thì cô, dì, chú, cậu, bác ruột không sống chung với cháu ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy định của pháp luật.

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.