Thời kỳ hôn nhân luôn bắt đầu tính từ ngày ghi trên giấy chứng nhận kết hôn?

Việc xác định thời kỳ hôn nhân là quan trọng, bởi vì khi hôn nhân bắt đầu tính thì pháp luật cũng bắt đầu điều chỉnh quan hệ vợ chồng và các quan hệ liên quan. Cùng tìm hiểu cách xác định thời kỳ hôn nhân qua bài viết dưới đây.

Hôn nhân bắt đầu từ khi nào ?

Khoản 13 Điều 3 Luật HN&GĐ quy định: “ Thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân”.

Tuy nhiên, qua sự phát triển của xã hội và các quy định khác trong pháp luật HN&GĐ mà có cả trường hợp hôn nhân bắt đầu tính trước ngày đăng ký kết hôn và sau ngày đăng ký kết hôn, cụ thể:

  • Bắt đầu trước ngày đăng ký kết hôn

Điều 13 Luật HN&GĐ quy định nếu lần đầu đăng ký kết hôn tại cơ quan không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kết hôn thì khi có yêu cầu, người đăng ký kết hôn sai thẩm quyền phải đi thực hiện đăng ký kết hôn lần thứ hai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lúc này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ ngày đăng ký kết hôn lần đầu.

  • Bắt đầu sau ngày đăng ký kết hôn

Khái niệm “kết hôn trái pháp luật” được quy định trong Luật HN&GĐ là: “việc nam, nữ đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật này”

Một trong những trường hợp xử lý việc kết hôn trái pháp luật là công nhận quan hệ hôn nhân.

Theo đó trong trường hợp nam, nữ đăng ký kết hôn khi chưa đủ điều kiện (kết hôn trái pháp luật) mà tại thời điểm giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp, cả 2 bên có yêu cầu Tòa án công nhận quan hệ vợ chồng thì mốc xác định là từ khi cả hai bên đều đủ điều kiện kết hôn.

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

 

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.