Nhà nước có hỗ trợ phụ nữ là người dân tộc thiểu số sinh con khi chưa kết hôn không?

Có nhiều thắc mắc về việc nhà nước có hỗ trợ phụ nữ là người dân tộc thiểu số sinh con khi chưa kết hôn không?

1. Quy định hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số có con khi chưa kết hôn

Theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng được hỗ trợ thì: theo quy định trên, phụ nữ là người dân tộc thiểu số sinh con khi chưa kết hôn có thuộc đối tượng được Nhà nước hỗ trợ khi cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Và trừ trường hợp người này thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Mức hỗ trợ là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 2 Nghị định 39/2015/NĐ-CP quy định về định mức hỗ trợ, thời điểm hỗ trợ và phương thức hỗ trợ như sau:

Định mức hỗ trợ, thời điểm hỗ trợ và phương thức hỗ trợ

  • 1. Định mức hỗ trợ: Hai triệu đồng/người.
  • 2. Thời điểm hỗ trợ: Tính từ tháng đầu sau khi sinh con thuộc đối tượng được hỗ trợ.
  • 3. Phương thức hỗ trợ: Bằng tiền, cấp trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng. Đối tượng thụ hưởng tự nguyện cam kết bằng văn bản không sinh thêm con, nếu vi phạm phải hoàn trả lại kinh phí đã nhận hỗ trợ.

Như vậy theo như những gì đã phân tích thì có thể thấy phụ nữ thuộc dân tộc thiểu số có đáp ứng được các điều kiện luật định thì sẽ được cơ quan nhà nước hỗ trợ với định mức là hai triệu đồng/người

Bài viết hữu ích: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.