Sống chung mà không đăng ký kết hôn thì có phải đối xử như thành viên gia đình không?

Chăm sóc nhau là nghĩa vụ của các thành viên gia đình. Vậy, nam nữ sống chung mà không kết hôn thì có đối xử như gia đình?

Gia đình là gì?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 3 Luật HN&GĐ quy định như sau:

“2. Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật này.”

Theo đó, gia đình phải là tập hợp những người có quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ với nhau.

Chung sống như vợ chồng thì phải có nghĩa vụ chăm sóc nhau như thành viên trong gia đình?

Căn cứ vào Điều 14 Luật HN&GĐ quy định về giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký:

“1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.”

Theo đó thì trường hợp chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn (trường hợp nam, nữ đủ điều kiện đăng ký kết hôn) sẽ không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Vậy sống chung mà không kết hôn thì có đối xử như gia đình không? Thì đôi nam nữ đó không phát sinh quyền và nghĩa vụ của vợ chồng. Do đó, nam nữ chung sống như vợ chồng không được xem là gia đình.

Theo đó, nghĩa vụ quan tâm, chăm sóc nhau giữa các thành viên trong gia đình cũng không phát sinh.

Bài viết hữu ích: Tư vấn pháp luật trước khi kết hôn

Bấm nút ESC để đóng

Tư vấn hôn nhân gia đình Thuận Tiện - Bảo mật - Chi phí hợp lý.